Skip to main content Skip to page footer

Erasmus Szülők az Inklúzióért

Üdvözöljük a projektünk kézikönyvében

EPSPI

 

 "Parents for Inclusion - Padres por la Inclusión - Szülők az Inklúzióért - Genitori per l'Inclusione"!

 

Örömmel üdvözöljük kedves olvasóinkat, és meghívjuk Önöket egy inspiráló utazásra és mély betekintésre a nehéz körülmények között élő emberek számára és velük végzett szociális integrációs munka jó gyakorlatába. 

Ez a "Szülők a befogadásért" projekt öt németországi, magyarországi, olaszországi és spanyolországi intézmény elkötelezettségének és együttműködésének eredménye.

Minden uniós országban, így a résztvevő országokban (DE, ES, IT és HU) is, megfigyelhető a különböző társadalmi csoportok közötti hátrányok és a megkülönböztetés rendszerszintű mintázata, illetve a gyermekek hosszú távú oktatási sikere közötti kapcsolat. Ez különösen a Magyarországra bevándorlók gyermekeit és a roma gyermekeket érinti, akik többszörös hátrányt tapasztalnak, és könnyen lemaradnak az iskolában illetve később a szakmai életben, ritkán tudják megvalósítani a bennük rejlő lehetőségeket. A társadalmi hátrányok azonban nem sorsszerűek, hanem a lehetőségek és a jövő befolyásolhatóak. Ezt bizonyítja a "Szülők a befogadásért" projekt is.

A négy ország (Németország, Spanyolország, Magyarország és Olaszország) öt partnerszervezete a tapasztalatuk, tudományos hátterük, a szociálisan hátrányos helyzetű célcsoportok támogatásában szerzett szakértelmük és egymást kiegészítő pedagógiai megközelítéseik miatt jött össze. A Paulo Freire inspirált pedagógiára épülő "Szülők a befogadásért" projekt a hátrányos helyzetű bevándorlóknak és szülőknek ad hangot.

A projekt azzal a céllal indult, hogy egy közös, állampolgárságokon átívelő, megerősítő módszertant dolgozzon ki a szociálisan hátrányos helyzetű szülőkkel végzett szociálpedagógiai munkához.

Az itt felsorakoztatott példák bemutatják kezdve a bevándorlók önszerveződésének alapjaitól az iskolai sikeresség biztosítása érdekében, a kisgyermekkori fejlesztés elősegítésétől és a fejlődési hiányosságok elkerülésétől, az anyák megerősítésétől, a kulturális tudatosságban rejlő lehetőségektől a megélhetés biztosításának kérdését a biztos munkahely megtalálása és vállalása révén.

Ez a kézikönyv tehát egy olyan átfogó forrás, amely nemcsak a migrációs helyzet és a társadalmi integrációs munka aktuális meglátásairól nyújt tájékoztatást, hanem hidat is épít a különböző kultúrák között. Víziónk egy olyan befogadó és sokszínű közösség előmozdítása, ahol mindenkinek lehetősége van arra, hogy jól érezze magát, és teljes mértékben kibontakoztassa a benne rejlő lehetőségeket. Ebben az értelemben a kézikönyvet segítségnek és inspirációnak kell tekinteni.

Nem tart igényt a tudományos teljességre, hanem az érintett munkavállalók konkrét tapasztalataira támaszkodik. Szeretnénk, ha ez a kézikönyv értékes forrás lenne az önkéntesek, szociális munkások, pedagógusok, érdeklődők és intézmények számára, függetlenül attól, hogy milyen tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen.

 

A résztvevő intézmények minden egyes modulja az intézmény és az adott ország helyzetének bemutatásával kezdődik. Ezt követi a bevált gyakorlatok megosztása és a saját tapasztalataik tesztelése a különböző országokban és környezetben.

A tesztek révén a résztvevő szervezetek egymástól és egymással tanultak, továbbá bebizonyították, hogy módszereik általánosan alkalmazhatóak, ahogyan azt a magyarországi roma szülőkkel végzett munka is mutatja.

A kézikönyv függelékében egy eszköztár található különböző sablonokkal különböző nyelveken. Ezek a kézikönyvben szereplő ötletek megvalósításához vagy továbbfejlesztéséhez állnak az Ön rendelkezésére.

Szeretnénk őszinte köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik hozzájárultak e kézikönyv kidolgozásához, akár szakértelmükkel, akár idejükkel vagy személyes tapasztalataikkal. Az Európai Unió nagylelkű támogatása nélkül ez a projekt, amely oly sok migráns, roma család és munkatárs javát szolgálta, nem jöhetett volna létre. Ez egy olyan közös munka, amely az empátián, a tiszteleten és azon a meggyőződésen alapul, hogy a befogadás alapvető fontosságú.

Az ötletből koncepció lett, a koncepcióból terv, a tervből pedig megvalósítás, amely a különböző országokban önálló életre kelt.

 

Tisztelettel,

Dr. Artur Kalnins és Miriam Germer

A bonni AEF projektkoordinátorai